Služby

Naše služby

Všetky vykonávané práce sú realizované pracovníkmi s vysokými odbornými znalosťami za súčastného použitia kvalitných materiálov.

Plánovanie

Na každú zákazku je vypracovaná cenová ponuka individuálne po obhliadke objektu, prípadne po dodaní projektovej dokumentácie.

Dokončenie na čas

Dbáme na osobný kontakt so zákazníkom a na jeho požiadavky.

Precíznosť pri práci

Elektroinštalácie si vyžadujú skúseností a zodpovedný prístup.

Prijateľné ceny

Ceny za naše služby sú nastavené individuálne v závislosti od pracovných podmienok, použitých materiálov a rozsahu prác.

ELEKTROMONTÁŽNE PRÁCE

Od novej kabeláže po výmenu rozvádzačov, svietidiel spolu s revíznou správou a projektom skutočného vyhotovenia.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

Príprava projektovej dokumentácie.

BLESKOZVODY

Montáž nových a oprava starých bleskozvodov podľa stanovených noriem s revíznou správou a projektom skutočného vyhotovenia.

jADROVÉ VRTY

Od prierezu 50mm do 400mm, všetky druhy: tehla, betón, železobetón.

REVÍZNE SPRÁVY

Príprava revíznych správ.

VÝROBA BYTOVÝCH A DOMOVÝCH ROZVÁDZAČOV

OPRAVA DOMOV / BYTOV

Od novej kabeláže po výmenu rozvádzačov svietidiel spolu s revíznou spravou a projektom skutočného vyhotovenia.

DOKONČOVACIE PRÁCE

Kompletáž koncových prvkov ( vypínače , zásuvky, zapojenie spotrebičov...)Postaráme sa o zabezpečenie dokončovacích prác.

MONTÁŽ NN PRÍPOJOK A MONTÁŽ ELEKTROMEROVÝCH ROZVÁDZAČOV

Montáž NN prípojok a montáž elektromerových rozvádzačov.

Máte záujem o nacenenie Vášho projektu ?

Ak Vás ponuka našich služieb zaujala, alebo máte ďalšie otázky, chcete nadviazať spoluprácu, kontaktujte nás emailom, telefonicky.
Scroll to Top