Služby

Naše služby

Všetky vykonávané práce sú realizované pracovníkmi s vysokými odbornými znalosťami za súčasného použitia kvalitných materiálov. Používame súčiastky a produkty len od certifikovaných a značkových dodávateľov. V tejto oblasti disponujeme mnohými skúsenosťami a sme držiteľmi potrebných vyhlášok.

Plánovanie

Na každú zákazku je vypracovaná cenová ponuka individuálne po obhliadke objektu, prípadne po dodaní projektovej dokumentácie. Hliníkové elektrické rozvody sú prežitkom a ich životnosť je už dávno preč. Ak uvažujete o ich výmene, ste na správnom mieste.

Dokončenie na čas

Dbáme na osobný kontakt so zákazníkom a na jeho požiadavky. Svedčí o tom aj nespočetné množstvo spokojných obchodných partnerov. Pri výbere našej spoločnosti vám vieme garantovať komplexné služby, max. kvalitu, dodržanie stanovených termínov, a že vaša elektroinštalácia bude bezpečná a vyhotovená zo všetkými platnými predpismi a normami.

Precíznosť pri práci

Elektroinštalácie si vyžadujú skúseností a zodpovedný prístup. Ponúkam elektroinštalačné práce od návrhu až po realizáciu a kompletáž zásuviek, vypínačov a svietidiel. Vaša nová elektroinštalácia bude spĺňať všetky aktuálne normy, ktoré v súčasnosti spĺňa napr. inštalácia prúdového chrániča, ktorý Vás ochráni pred zásahom elektrickým prúdom.

Prijateľné ceny

Ceny za naše služby sú nastavené individuálne v závislosti od pracovných podmienok, použitých materiálov a rozsahu prác.

ELEKTROMONTÁŽNE PRÁCE

Od novej kabeláže po výmenu rozvádzačov, svietidiel spolu s revíznou správou a projektom skutočného vyhotovenia.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

Príprava projektovej dokumentácie.

BLESKOZVODY

Montáž nových a oprava starých bleskozvodov podľa stanovených noriem s revíznou správou a projektom skutočného vyhotovenia.

jADROVÉ VRTY

Od prierezu 50mm do 400mm, všetky druhy: tehla, betón, železobetón.

REVÍZNE SPRÁVY

Príprava revíznych správ.

VÝROBA BYTOVÝCH A DOMOVÝCH ROZVÁDZAČOV

OPRAVA DOMOV / BYTOV

Od novej kabeláže po výmenu rozvádzačov svietidiel spolu s revíznou spravou a projektom skutočného vyhotovenia.

DOKONČOVACIE PRÁCE

Kompletáž koncových prvkov ( vypínače , zásuvky, zapojenie spotrebičov...)Postaráme sa o zabezpečenie dokončovacích prác.

MONTÁŽ NN PRÍPOJOK A MONTÁŽ ELEKTROMEROVÝCH ROZVÁDZAČOV

Montáž NN prípojok a montáž elektromerových rozvádzačov.

Máte záujem o nacenenie Vášho projektu ?

Ak Vás ponuka našich služieb zaujala, alebo máte ďalšie otázky, chcete nadviazať spoluprácu, kontaktujte nás emailom, telefonicky.
Scroll to Top